Grup Yorum’un Açlık Grevi 32. Gününde

192

Grup Yorum üyeleri, 16 Haziran’da Açlık grevinin 31. gününde İdil Kültür Merkezi’nde bir açıklama yaptılar.
Taleplerinin yazılı olduğu bir pankart önünde yapılan açıklamada,
grup üyeleri açlık grevini sürdüreceklerini belirttiler.
Grup Yorum üyelerinin bugün 32. güne ulaşan açlık grevlerinin talepleri şunlar:
-Konser Yasaklarına Son Verilsin!
-Listeler Kaldırılsın!
-Tutuklu Grup Yorum Üyeleri Serbest Bırakılsın!
-Hakkımızda Açılan Davalar Düşürülsün!