Hakimleri “Husumet Beslemekten” HSK’ya Şikayet Ettiler

222

“Kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenlemek” suçlamasından dört kez tutuklanıp tahliye edilen, Bakırköy’de yaptıkları eylem sırasında 30’dan fazla kez gözaltına alınan iki öğretmen Nursel Tanrıverdi ile Selvi Polat, Bakırköy’deki sulh ceza hakimleri ile savcıları Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etti.

Tanrıverdi ile Polat, 7 Şubat 2017 tarihli, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edildiklerinden beri Bakırköy meydanında “İşimizi istiyoruz” eylemi yapıyor.

Avukatları Ferdi Yamar aracılığıyla HSK’ya ilettikleri dilekçede, eylemlerinin yasaya aykırı olmadığı birçok beraat kararıyla onanmasına rağmen, “hakimliğin bu meseleyi kişiselleştirerek keyfiyete çevirmesi, tutuklayıp bırakarak ceza verme, burun sürtme kastıyla hareket etmesi” nedeniyle bu şikayetin yapıldığı ifade edildi.

Şu yargı mensupları hakkında disiplin soruşturması açılması talep edildi: Bakırköy Sulh Ceza Hakimleri Coşkun Kurt, Harun Yüzüak, Hüseyin Alper Önal ile savcılar Haluk Tekin, Ahmet Sezmiş, Bahadır Kopdağ, Muhammed Okan Arslantaş.

TIKLAYIN – “İşimizi İstiyoruz” Eylemi Yapan Öğretmenlerden, Polislere “İşkence” Şikayeti

Tekrar tutuklanacaklarsa, neden tahliye edildiler?

Şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Öğretmenler, ilkinde bir hafta, ikincisinde 1 ay, üçüncüsünde 15 gün ve en son 29 gün süren tutuklulukla karşı karşıya kaldı. Bunların hiçbir açıklaması, haklı bir gerekçesi, hukuken bir dayanağı bulunmuyor. Tekrar tutuklanacaklarsa, neden tahliye edildiler?

TIKLAYIN – Tutukluyken Beraat Ettiler, Yine Tutuklandılar, Yine Beraat Ettiler, Yine Tutuklandılar

“Aynı eylemler nedeniyle uygulanan tedbirler arasında, yurtdışı çıkış yasağı, imza atma şartı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanına 200 metreden fazla yaklaşmama yasağı ve yine meydana 100 metreden fazla yaklaşmama yasağı da bulunuyor.”

Dilekçede, iki öğretmenin yaptığı eylemin “suç oluşturmayan, demokratik bir toplumda anayasal hak olarak tanımlanacak nitelikte olduğunun hakimler ve savcılar tarafından da bilindiği” belirtildi.

“Hakimler ve savcılar alenen suç işliyor”

Dilekçede ayrıca, iki öğretmenin bu eylem sebebiyle birçok kez yargılandığı altı ayrı davadan da beraat ettiği ifade edildi:

“Tedbir kararlarını veren hakimliklerin, öğretmenlerin demokratik hak arama yollarına başvurmalarından kişisel olarak rahatsızlık duyduğu, husumet beslediği ve beraat kararlarını görmezden gelerek veya gerekli araştırmayı yapmayarak öğretmenleri sürekli mağdur etmek peşinde olduğu anlaşılıyor.

Avukat Yamar, bunun açıkça görevi kötüye kullanmak olduğunu ifade etti:

“Hukuka ve hakkaniyete uygun olarak verilen kararları tanımayan, görmezden gelen ilgili hakimlikler ve tutuklamaya sevk eden savcılıklar alenen suç işliyor.

“Çalışma ve yaşama hakkı, seyahat özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri düzenleme özgürlüğü, hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakları gibi en temel insan hakları kısıtlanan öğretmenlere karşı husumet besleyerek, yetkilerini kötüye kullanarak onlara maddi ve manevi yönden zarar verici tutum ve davranışlarda bulunan hakim ve savcılara ‘Evrensel hukuk kurallarını hatırla ve uygula’ denilmesi için bu şikayeti yapma zorunluluğu hasıl oldu.”

Ne olmuştu? 7 Şubat 2017 tarihli, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen iki öğretmen, 20 Şubat 2017’den bu yana “İşimizi istiyoruz” sloganıyla Bakırköy meydanında, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri eylem yapıyor. Meydana çıktıkları pek çok sefer gözaltına alındılar, eylemlerinin 74. haftasında da yine gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldılar. Ancak bu kez mahkeme kararında şöyle bir adli kontrol kısıtlaması yer aldı: “Şüpheliler hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 109/3-L maddesi* gereğince, hakkında kamu davası açılıp savunması alınıncaya kadar Bakırköy Cumhuriyet Meydanına 200 metreden fazla yaklaşmalarının yasaklanmasına karar verildi.” TIKLAYIN – Öğretmenlere Adli Kontrol: “Meydana 200 Metreden Fazla Yaklaşmaları” Yasak Yasağı tanımayacaklarını söyleyen öğretmenler, 13 Ağustos 2018’de Bakırköy’de basın açıklaması yapmak isteyince gözaltına alınıp bu kez hakimlikten yurtdışına çıkış yasağı ve imza verme şartıyla serbest bırakıldı. TIKLAYIN – Bakırköy’e Girmesi de Yasak, Yurtdışına Çıkması da İki öğretmen meydanda eylem yapmak istedikleri için yine gözaltına alındığında, 21 Ağustos’ta tutuklandı. Yaklaşık iki hafta sonra tahliye oldular. Daha sonra meydana yaklaşmama yasağı da mahkemece kaldırıldı. Bu soruşturma sonucunda açılan davada ise 14 Şubat’ta beraat ettiler. Ancak 5 Şubat’ta Bakırköy 2, Sulh Ceza Hakimliği, bu kez de meydana 100 metreden fazla yaklaşmamalarına hükmetti. Eyleme başladıklarından beri dört kez tutuklanıp tahliye edilen öğretmenler, aynı suçlamayla yargılandıkları altı ayrı mahkemedeki altı davadan ise beraat etti. * 2012’deki değişiklikle getirilen CMK’nın 109/3-l maddesi, “Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek” ibaresini içeriyor.

Kaynak: BİANET