YÜKSEL GAZETESİ 29. SAYI

343

BEN UNUTMAYACAĞIM BU GÜNLERİ
SEN DE UNUTMA!
ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM


yüksel gazetesi 29

Karl Marx dinle ilgili sözlerinde şöyle diyor; “Din dünyadaki sıkıntıların tesellisi, baskıları meşrulaştıran aracıdır… Din, gerçek sefaletin ifadesidir… Din baskı altındaki yaratığın iç çekişi, kalpsiz dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur. Din halkın afyonudur” . Bütün din sömürücüleri, ülkemizdeki siyasal İslamcılar, bu sözün son cümlesini alır, Mrx üzerinden Sosyalizm’i halkın gözünde düşman ilan etmeye çalışırlar. Bakın bunlar size düşmandır, sizin inancınıza düşmandır, bunlar düşmandır derler. Gençliğimde yoksul halkın Komünizm düşmanlığına anlam veremezdim. Zenginler korksun Komünizm’den yoksullar neden korkuyor derdim. Meğer zenginler korkarmış zaten. Bu korkularından dolayı kitleleri yanlarına almak, onların da korkmasını sağlamak isterlermiş. Emperyalizm koca bir şebeke kurmuş kitleleri Komünizm’den uzak tutmak için. Gazeteleri, televizyonları, radyoları kullanarak çağın hastalığını yaymış ezilenlere. “Sınıfını unutmak, köleliği kabullenmek, efendisinin ağzından konuşmak” hastalığı bu. Çünkü, Emperyalistlerin işi bu. Kapitalizmin sömürüsünü her ne pahasına olursa olsun devam ettirmek.
Gelelim Marx’ın sözüne. Ne kadar da koşulları doğru tahlil eden, ezilene değil ezene yönelik suçlamada bulunan, ezilenin durumunu kavrayıp çözüme yönelten bir tespit. Açıkça diyor ki Marx; bu dünya, egemenler yüzünden, ezilenler için sıkıntılıdır, kalpsizdir, sefalettir, ruhsuzdur.